Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 11 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Cîteva precizări în legătură cu neoliticul tîrziu din Muntenia și Oltenia / Quelques précisions en rapport avec le néolitique tardif de Valachie et d'Olténie, pag.237-241
2
Noi cercetări arheologice privind cultura materială a geto-dacilor din zona est-centrală a Munteniei / Nouvelles recherches archéologiques concernant la culture matérielle des gèto-daces de la zone est-centrale de la Valachie, pag.273-286
3
  • Muzeul Național, III, 1976  
Propaganda revoluționară prin comisari, realizare importantă a Guvernului Provizoriu de la 1848 din Țara Românească /, pag.387-393
4
Basarab al II-lea, domn al Țării Românești - prezență activă în lupta pentru independență / Basarab II, Ie prince regnant de la Valachie — présence active de la lutte pour l'indépendance, pag.93-98
5
Rolul Bucureștilor în politica lui Vlad Țepeș de apărare a independenței Țării Românești / Le rôle de la ville de Bucarest dans la politique de défense de l'indépendance de la Valachie, menée par Vlad Țepeș, pag.99-104
6
Sistemul defensiv al statului și lupta pentru independenței Țării Românești la sfărșitul sec. XIV și în prima jumătate a sec. XV /, pag.159-164
7
Proiectul de Constituție al Țării Românești elaborat de Tudor Vladimirescu / Le projet de constitution de la Valachie élaboré par Tudor Vladimirescu, pag.213-216
8
Contribuții privind participarea elementelor proletare la revoluția de la 1848 din Țara Românească / Contributions concernant la participation des éléments prolétaires à la révolution de 1848 de Valachie ., pag.227-230
9
  • Muzeul Național, VIII, 1994  
Aspecte ale situației ocbelor din Țara Românească oglindite în documente din patrimoniul muzeului, pag..9-14
10
Unele aspecte ale crizei financiare din Țara Românească. 1834-1836 / Quelques aspects de la crise financière de la Valachie. 1834 - 1836., pag.23-26
11
  • Muzeul Național, XVI, 2004  
Portretele domnilor drept credincioși în Țara Românească, secolele XVI-XVII, pag.97-113
S-au listat 11 articole corespunzătoare