Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 6 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Muzeul Național, III, 1976  
Știri despre români la Philippe Mouskees, cronicar francez din sec. al XIII-lea / Renseignements sur les Roumains dans l'oeuvre de Philippe Mouskées, chroniqueur français du XIII-e siècle, pag.249-256
2
Arcășiile și rolul lor în promovarea conștiinței naționale / „Arcășiile" et leur rôle dans la promotion de la conscience nationale, pag.639-647
3
Unitatea și independența națională - deziderate indestructibile în gîndirea social-politică a revoluționarilor din secolul trecut /, pag.235-239
4
Lupta românilor din Transilvania împotriva legislației învățămîntului în primii ani ai dualisnului Austro-Ungar (1867-1876) /, pag.335-339
5
  • Muzeul Național, XIX, 2007  
Les relations entre les roumains et les russes kiéviens aux IXème et Xème siècles, pag.3-15
6
  • Muzeul Național, XIX, 2007  
Problema voluntarilor români din Austro-Ungaria și publicația “România Mare” (1917) / Le problème roumains de volontiers d’autrichehongrie et la publication “România Mare” (La Grande Roumanie), pag.209-214
S-au listat 6 articole corespunzătoare