Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 14 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Drumuri mehedințene din perioada Regulamentului Organic / Les routes du dép. Mehedinți à l'époque du Règlement Organique, pag.453-461
2
Date noi privind începuturile Academiei Mihăilene din Iași, pag.463-467
3
  • Muzeul Național, III, 1976  
Învățămîntul, factor activ în formarea conștiinței naționale în prima jumătate a sec. al XIX-lea / L'enseignement — facteur actif pour la formation de la conscience nationale, dans la première moitié du XIXe siècle, pag.367-376
4
  • Muzeul Național, III, 1976  
Cu privire la legislația elaborată de Comisia Centrală de la Focșani și locul ei în consolidarea statului național român / Sur la législation élaborée par la Commission Centrale de Focșani et son rôle dans la consolidation de l'État national roumain, pag.415-420
5
"Daco-România" în viziunea generației independenței / La devise „Daco-Roumanie" de la génération de l'indépendance, pag.145-149
6
Premisele economice ale cuceririi independenței de stat a României / Prémisses économiques de la conquête de l'indépendance d'état de la Roumanie, pag.151-157
7
Idealurile de progres social-politic și mișcarea feministă românească la sfîrșitul sec. al XIX-lea/ Les ideals de progrès socio-politique et le mouvement féministe roumain â la fin du XIX-eme siècle, pag.273-276
8
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Dezideratele naționale ale românilor din Transilvania reflectate în prima gazetă politică românească tipărită cu caractere latine - "Organul luminării" (1847-1848) /, pag.205-210
9
Aspecte ale organizării judecătorești în documente inedite din patrimoniului muzeului / Aspects concernant l'organisation judiciaire dans des documents inédits gardés dans le patrimoine du Musée National d'Histoire de la Roumanie, pag.13-18
10
O casă de comerț bucureșteană - Casa Capșa - în competiții interne și internaționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea/Une maison de commerce bucarestoise - La maison Capșa dans des competitions de la deuxième moitié du XIX* siècle, pag.35-41
11
O lecție franceză despre sud-estul Europei la începutul secolului al XIX-lea / Une leçon française relative à l'Europe de sud-est au commencement du XlX-eme siècle., pag.15-21
12
Ion Heliade Rădulescu. Idei filosofice, politice și pedagogice / Ion Heliade Rădulescu. Idées philosophiques, politiques et pédagogiques, pag.27-31
13
Regele Carol I ctitor și protector al patrimoniului cultural / Le roi Charles I-er, fondateur et protecteur du patrimoine culturel, pag.107-114
14
  • Muzeul Național, XIII, 2001  
Lt-colonelul Dimitrie Papazoglu. Stema și sigiliul său / Le Lieutant-colonel Dimitrie Papazoglu son blason et son sceau, pag.53-60
S-au listat 14 articole corespunzătoare