Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 27 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Piața Universității, forumul patriotismului bucureștenilor la 1877-1878 / Piața Universității (the University Square) a place where the Bucharester patriotic feelings were expressed in the years 1877—1878, pag.243-247
2
Partidele muncitorești în lupta pentru apărarea independenței și suveranității naționale / The Labour Parties Fighting for the Defence of the National Independence and Sovereignity, pag.367-371
3
Legislația sanitară în perioada interbelică / Sanitary laws in the interwar period, pag.253-260
4
 • Muzeul Național, XII, 2000  
Regele Carol I și monumentele istorice / King Carol I of Romania and the historic monuments, pag.211-224
5
 • Muzeul Național, XIII, 2001  
Momente din istoria relațiilor sportive româno-germane / Historical glimpses of Romanian-German contacts in sports, pag.300-337
6
Tradiție și modă în uniformele militare românești 1830-1920 / Tradition and fashion in military uniforms of Modern Romania 1830-1920, pag.150-190
7
Mărturii ale unei hotărâri istorice, așteptată "de o mie de ani" / Mementos of a historic resolution expected „For a thousand years...", pag.300-310
8
Despre institute și universități în dezbaterile biroului politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român - 1948-1950 / About institutes and colleges in the Roumain Workers' Party Political Bureau's meetings - 1948-1950, pag.398-400
9
Tribunalul poporului - instrument al justiției proletare - / The people` s court - An instrument of popular justice, pag.425-443
10
 • Muzeul Național, XVII, 2005  
Câteva precizări privind activitatea gravorului german W. Kullrich, pe baza unor mărturii documentare păstrate în România / Some remarks about the activity of the german engraver W. Kullrich, pag.239-254
11
 • Muzeul Național, XVII, 2005  
Un experiment interbelic - gubernul de tehnicieni - / The technocratic government: A political experiment between the Two World Wars, pag.303-322
12
 • Muzeul Național, XVII, 2005  
Din amintirile unui fost deținut politic. Represiunea comunistă și cazul Costel Galalae / Memories of a former political prisoner. Communist repressions and the Costel Galalae case, pag.423-429
13
 • Muzeul Național, XVII, 2005  
Proiectul necunoscut al unor monede românești din metal prețios din 1969 / An unknown project from 1969 to strike romanian coins in precious metals, pag.439-448
14
 • Muzeul Național, XVIII, 2006  
Stiluri în podoaba capilară din România modernă 1790-1920 / Hairstyles in modern Romania 1790-1920, pag.45-66
15
 • Muzeul Național, XIX, 2007  
The 1926 local elections in Călărași, pag.235-243
16
 • Muzeul Național, XIX, 2007  
Historical and Archaeological Temporary Exhibitions organized by Romanian Regional Museums and their relationships with local communities, pag.349-359
17
 • Muzeul Național, XXIV, 2012  
Vasile Roman, Vasile Oltean și imnul național. Lecturi paralele / Vasile Roman, Vasile Oltean and the National Anthem. Parallel readings, pag.91-100
18
 • Muzeul Național, XXIV, 2012  
Altă lume, alt fason: Interwar romanian travel narratives in the United States, pag.247-278
19
 • Muzeul Național, XXIV, 2012  
Un interviu acordat de primul ministru Petru Groza ziarului "Christian Science Monitor" la 7 februarie 1946 / An interview given by Prime Minister Petru Groza to the "Christian Science Monitor" on the 7th of February 1946, pag.335-341
20
 • Muzeul Național, XXV, 2013  
The Romanian and Bulgarian Political Scene after 1989, pag.313-320
21
 • Muzeul Național, XXVI, 2014  
Societatea basarabeană și presa locală în vara anului 1914. Sentimentul apropiatei catastrophe / The bessarabian society and the local press in 1914. The prediction of the up-coming catastrophe, pag.215-222
22
 • Muzeul Național, XXVI, 2014  
Drumul României către NATO:Percepția candidaturii românești în presa Euro-Atlantică / Romania’s road to NATO: The perception of the romanian candidacy in the Euro -Atlantic press, pag.333-340
23
 • Muzeul Național, XXVII, 2015  
Recunoașterea independenței României reflectată în documente diplomatice francize / The recognition of Romania’s independence as reflected In French Diplomatic Documents, pag.101-112
24
 • Muzeul Național, XXVII, 2015  
Buying The American Dream? On American – Style Consumption In Romania (1919 – 1940), pag.161-184
25
 • Muzeul Național, XXVIII, 2016  
Politica petrolului și relațiile româno-britanice / Oil Policy and Romanian-British relations, pag.221-228
26
 • Muzeul Național, XXVIII, 2016  
Relațiile româno-egiptene. Diplomația celor mai buni prieteni, 1971-1981 / Romanian-Egyptian relations. The diplomacy of best friends 1971-1981, pag.257-270
27
 • Muzeul Național, XXXI, 2019  
Relațiile româno-iordaniene în perioada 1965-1980, pag.331-344
S-au listat 27 de articole corespunzătoare