Fișă de volum.

Image Alt

Muzeul Național, XIII, 2001

ISSN:1015-0323
Anul:2001
Referință:XIII, anul 2001
Descarcă fișierul:


Urmează 34 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Muzeul Național, XIII, 2001 Considerații asupra acțiunilor imagologice desfășurate de Mihai Viteazul / Considerations consernant les actions imagologiques deployees par Michel le Brave, pag.3-9
2 Muzeul Național, XIII, 2001 Metoace ale mănăstirii Vatoped în Orașul (sau Târgul) de Floci / Eglises soumises au monastere de Vatoped dans la Ville de Floci, pag.11-14
3 Muzeul Național, XIII, 2001 Informații documentarte privind așezămintele religioase de la Orașul de Floci / Documentary informations about religious foundations from Orașul de Floci, pag.15-20
4 Muzeul Național, XIII, 2001 Un pionier al economiei românești a secolului al XIX-lea: Costache Bălcescu / Costache Bălcescu: A pioneer of the 19th century Romanian economy, pag.21-26
5 Muzeul Național, XIII, 2001 Documente din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / Documents du Patrimoine du Musée National d'Histoire de la Roumanie, pag.27-31
6 Muzeul Național, XIII, 2001 C.A. Rosetti - polițai la Pitești / C. A. Rosetti policeman in Pitești, pag.32-52
7 Muzeul Național, XIII, 2001 Lt-colonelul Dimitrie Papazoglu. Stema și sigiliul său / Le Lieutant-colonel Dimitrie Papazoglu son blason et son sceau, pag.53-60
8 Muzeul Național, XIII, 2001 Date noi despre Grigore Bengescu II, în lumina unor scrisori inedite, care l-au fost adresate de către personalități ale culturii românești și străine / News dates about Bengescu Grigore II, in the lights of the ineditt letters, pag.61-68
9 Muzeul Național, XIII, 2001 Adeziunea locuitorilor din județul Argeș la petiția din 11 iunie 1861 / L'adhesion des habitans du Departement de Argeș à la Petition du 11 Juin 1861, pag.69-73
10 Muzeul Național, XIII, 2001 Iancu Bălăceanu și aducerea principelui Carol de Hohenzollern în România / Iancu Bălăceanu and the coming of Prince Carol of Hohenzollern to Romania, pag.74-77
11 Muzeul Național, XIII, 2001 Documente din arhivele franceze privind crearea monedei naționale între 1867-1870 / Des documents des Archives Françaises sur la fondation de la Monnaie Nationale, 1867-1870, pag.78-87
12 Muzeul Național, XIII, 2001 Principele Carol de Hohenzollern și organizarea armatei române. Misiunea militară Lamy și așa zisa prusianizare / Le Prince Charles de Hohenzollern et l'organisation de l'Armée Roumaine. La mission militaire Lamy et la Dite Prussienisation, pag.88-96
13 Muzeul Național, XIII, 2001 Acțiunea bulgară din 1868 în optica comandantului misiunii militare franceze la București / L'action bulgare de 1868 en l'optique du commandant de la mission militaire française a Bucharest, pag.97-105
14 Muzeul Național, XIII, 2001 Opera medalistică a sculptorului Mihail Kara. Mărturie a pregătirii sărbătorilor încoronării / L'oeuvre médalistique du sculpteur Mihail Kara - Preuve d'organisation des fêtes du couronnement, pag.106-116
15 Muzeul Național, XIII, 2001 Despre o reședință princiară (regală) de vară: între Câmpulung și Sinaia / Sur une residence princiere (royale) d'été entre Câmpulung et Sinaia, pag.117-127
16 Muzeul Național, XIII, 2001 Genealogie regală: legitimitate și autoreferențialitate / Généalogie Royale. Legitimite et autoréférentialité., pag.128-136
17 Muzeul Național, XIII, 2001 Carol I în medalistică / Charles Ière dans l'art de la medaille, pag.137-181
18 Muzeul Național, XIII, 2001 Carol I pe meleagurile vasluiene / Charles Ier dans les parages de Vaslui, pag.182-188
19 Muzeul Național, XIII, 2001 Constantin Rădulescu-Motru despre regele Carol I / C. Rădulescu-Motru about King Charles I, pag.189-192
20 Muzeul Național, XIII, 2001 Regele Carol I și aspecte ale politicii externe românești la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX / Le Roi Charles Ier et des aspects de la politique étrangère, pag.193-199
21 Muzeul Național, XIII, 2001 Carol I - Protector al culturii naționale / Charles I le protecteur de la culture nationale, pag.200-203
22 Muzeul Național, XIII, 2001 Prezențe la Dunăre și Marea Neagră ale renumitei Case Capșa / Presences au Danube et a la Mer Noire de la renommee Maison Capșa, pag.204-209
23 Muzeul Național, XIII, 2001 Carol I și Dunărea / Charles I and the Danube river, pag.210-214
24 Muzeul Național, XIII, 2001 Domeniile Coroanei / Les domaines de la Couronne, pag.215-218
25 Muzeul Național, XIII, 2001 Aspecte ale ceremonialului de la curtea regelui Carol I / Aspect du cérémonial à la cour du Roi Charles I er, pag.219-225
26 Muzeul Național, XIII, 2001 Moartea regelui Carol I reflectată în medalistică - reacție publică și reacție personală - / La mort du Roi Charles I et son écho dans cart de la médaille - Une réaction publique et une réaction personelle, pag.226-239
27 Muzeul Național, XIII, 2001 Pasiunea pentru arhitectură a reginei Maria și curentul "Art Nouveau" / La passion pour l'architecture de la Reine Marie et le courant "Art Nouveau"., pag.240-244
28 Muzeul Național, XIII, 2001 Generalul Gheorghe G. Eremie (1871-1922) în pagini de scrisori / Le General Georges G. Eremie (1871-1922). Pages de ses lettres, pag.245-255
29 Muzeul Național, XIII, 2001 Predealul eroic din toamna anului 1916 / Predeal, Autumn 1916: A heroic site, pag.256-259
30 Muzeul Național, XIII, 2001 Jurnalul unui prizonier de război (1916-1917) / A prisoner of war's diary (1916 -1917), pag.260-278
31 Muzeul Național, XIII, 2001 Regimentul 44 I. Argeș în luptele din Țara Loviștei. 1915-1916 / Le Regiment 441 Argeș et les luttes de Țara Loviștei, pag.279-291
32 Muzeul Național, XIII, 2001 Funeraliile Reginei Maria / Les funerailles de la Reine Marie, pag.292-299
33 Muzeul Național, XIII, 2001 Momente din istoria relațiilor sportive româno-germane / Historical glimpses of Romanian-German contacts in sports, pag.300-337
34 Muzeul Național, XIII, 2001 Nicolae Iorga și arhivele 1871-1940 / Nicolae Iorga and the archives 1871 -1940, pag.338-345
S-au listat 34 de articole corespunzătoare