Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 17 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Piața Universității, forumul patriotismului bucureștenilor la 1877-1878 / Piața Universității (the University Square) a place where the Bucharester patriotic feelings were expressed in the years 1877—1878, pag.243-247
2
Sărbătorirea eroilor independenței la București, 8/20 octombrie 1878 / La célébration des héros de l'indépendance à Bucarest, le 8/20 octobre 1878, pag.249-252
3
Tradițional și alogen în viața cotidiană bucureșteană: Alimentația (sec. al XIX-lea)/ Traditional and foreign features in Bucharest every day life -the nourishment- the 19th century, pag.87-95
4
Contribuții la istoricul turnătoriilor artistice în metal din România / Contributions to the History of Artistic Foundries in Romania, pag.181-188
5
Viața mondenă a societății bucureștene în timpul și după revoluția de la 1848 / The high Society of Bucharest and its Fashionable Life during and after the 1848 Revolution., pag.43-48
6
 • Muzeul Național, XII, 2000  
O reuniune diplomatică prelungită pe plaiuri argeșene / Une réunion diplomatique prolongée dans le département de Argeș, pag.299-305
7
 • Muzeul Național, XIV, 2002  
Cluburile bucureștilor anului 1900 / Clubs of Bucharest in 1900, pag.277-288
8
O "întrecere pe jos" pe distanța București-Pitești-București în anul 1896 / A marching competition: Bucharest-Pitesti-Bucharest, 1896, pag.260-264
9
 • Muzeul Național, XVIII, 2006  
A supplier of the royal court in the times of Carol I Grigore Capșa / Un furnizor al Curții Regale în timpul lui Carol I Grigore Capșa, pag.155-165
10
 • Muzeul Național, XIX, 2007  
The prisoner camps from the occupied Bucharest and the National Orthodox Society of The Romanian Women, pag.201-208
11
 • Muzeul Național, XXI, 2009  
Proiecte de sistematizare a orașului București din anul 1906 / Systematization projects of Bucharest City, 1906, pag.141-153
12
 • Muzeul Național, XXII, 2010  
Bucureștii în vara anului 1944. Pagini de jurnal / Summer of 1944 in Bucharest. A diary, pag.149-154
13
 • Muzeul Național, XXIV, 2012  
Prefectura poliției capitalei în anul 1945 / The capital’s police prefecture in 1945, pag.319-324
14
 • Muzeul Național, XXVI, 2014  
Planul Borroczyn. Scurt istoric / The Borroczyn plan. A short history, pag.59-74
15
 • Muzeul Național, XXVI, 2014  
Casa inginerului Nicolae Cerkez din București. Povestea unei reședințe dispărute și a celor care au locuit-o / The house of engineer Nicolae Cerkez in Bucharest, pag.125-173
16
 • Muzeul Național, XXVII, 2015  
Albert de Burton – Un călător străin prin Țările Române la 1868 / Albert de Burton, A foreign traveller through the romanian lands in 1868, pag.85-92
17
 • Muzeul Național, XXVII, 2015  
Adina Woroniecka și casele sale din București. Convorbiri cu Mircea Nasta. Adina Woroniecka and her houses in Bucharest. Conversations with Mircea Nasta, pag.211_247
S-au listat 17 articole corespunzătoare