Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 23 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Noi mărturii documentare privind epoca Unirii / Nouveaux témoignages documentaires sur l'époque de l'Union, pag.267- 270
2
Expozițiile arhivistice, mijloc de cunoaștere a trecutului de lupta a poporului și de educare patriotică / Les expositions des archives, moyen de connaissance de la lutte du peuple et d'éducation du sentiment patriotique, pag.57-62
3
Două documente semnificative din anii 1862 și 1891 privind lupta pentru drepturi și libertăți a populației românești din Lăpuș, Satmar, Chioar și Sălaj /, pag.475-484
4
 • Muzeul Național, III, 1976  
Documente inedite din sec. al XVIII-lea intrate în colecțiile Muzeului de Istorie al R.S.România / Documents inédits du XVIIIe siècle, entrés dans les collections du Musée d'Histoire de la R. S. Roumanie, pag.339-345
5
 • Muzeul Național, III, 1976  
Câteva aspecte ale relațiilor dintre Aurel Vlaicu și Ministerul de Război în anii 1909-1910 și 1912-1913 / Quelques aspects des relations d'Aurel Vlaicu avec le Ministère de la Guerre, dans les années 1900—1910 et 1912—1913 ., pag.441-448
6
Diplomația franceză și italiană despre unele aspecte ale războiului de independență /La diplomatie française et italienne sur quelques aspects de la guerre de l'indépendance, pag.287-292
7
Mănăstirea Sinaia - locul de emitere a unor acte importante ale războiului de independență / Le Monastère de Sinaia — le lieu ou sont émis d'importants documents de la guerre d'indépendance, pag.293-295
8
Mărturii documentare privind contribuția maselor populare din București la susținerea războiului de independență / Témoignages documentaires concernant la contribution des masses populaires de Bucarest à l'appui de la guerre d'indépendance, pag.425-429
9
România independentă și independența Albaniei / La Roumanie indépendante et l'indépendance de l'Albanie, pag.615-619
10
Mărturii din primii ani de la făurirea Partidului Comunist Român despre abnegația unor militanți revoluționari / Témoignages des premières années depuis la création du Parti Communiste Roumain sur l'abnégation de certains militants révolutionnaires, pag.385-390
11
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Referiri la Orașul de Floci în sec. al XVII-lea / Références à la localité „Orașul de Floci" au XVIIe s, pag.135-143
12
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Contribuții la istoricul relațiilor politice româno-otomane (1812-1914) / Contributions à l'histoire des relations politiques roumaines-ottomanes (1812—1914), pag.185-191
13
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Noi mărturii documentare privind activitatea lui Alexandru G. Golescu în favoarea înfăptuirii Unirii / Nouveaux témoignages documentaires concernant l'activité d'Alexandre G. Golescu en faveur de l'accomplissement de l'Union, pag.217-221
14
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Mărturii inedite privitoare la activitatea lui Ion Ghica în Insula Samos / Témoignages inédits regardant l'activité d'Ion Ghica dans l'île de Samos, pag.223-226
15
Mărturii din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României privind Unirea Basarabiei cu România /Testimonies in the collections of the National History Museum of Romania regarding the union of Basarabia and Romania, pag.177-182
16
Învățătorul-căpitan de rezervă Alexandru I Moldoveanu - erou sau "bandit" /"The Teatcher" - the reserve capitain Alexandru I. Moldoveanu - a hero or a brigand?, pag.309-317
17
Activitatea generalului de divizie Dimitriu Sava Mircea în cele trei războaie din prima jumătate a secolului al XX-lea, văzută de comandanții săi /, pag.335-345
18
 • Muzeul Național, XIII, 2001  
Nicolae Iorga și arhivele 1871-1940 / Nicolae Iorga and the archives 1871 -1940, pag.338-345
19
 • Muzeul Național, XIV, 2002  
Documente inedite bârlădene păstrate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / Documents inédit de Bârlad gardés dans les collections du Musée National d'Histoire de la Roumanie, pag.154-158
20
Descendența familiei boierilor din Șuici pe baza unor documente din colecția Muzeului Național de Istorie a Romaniei (1653-1861) / Descendants of the boiars of Șuici, pag.61-80
21
 • Muzeul Național, XVII, 2005  
Câteva precizări privind activitatea gravorului german W. Kullrich, pe baza unor mărturii documentare păstrate în România / Some remarks about the activity of the german engraver W. Kullrich, pag.239-254
22
 • Muzeul Național, XXI, 2009  
Despre documentele expuse la Muzeul de Istorie al R.S.R.. O discuție în cadrul Comitetului Execitiv al C-C- al P.C.R. / About documents exhibited at History Museum of Socialist Republic of Romania., pag.297-307
23
 • Muzeul Național, XXVIII, 2016  
Restaurarea unui pergament aplicând principiul minimei intervenții / The restoration of a parchment based on the principie of minimum intervention, pag.311-314
S-au listat 23 de articole corespunzătoare