Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 17 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Un amnar din sec. al VI-lea e.n. descoperit la Dervent (jud. Constanța) / Un briquet du Vie s.n.è. découvert à Dervent (Dép. de Constanța), pag.207 - 208
2
Valorizarea muzeistică a celor mai recente descoperiri arheologice în Muzeul de Arheologie Constanța / La mise en valeur dans le musée des plus récentes découvertes archéologiques au Musée d'Archéologie de Constanța, pag.149-153
3
Portul antic Tomis și peninsula submersă Tomis, o așezare geto-dacică anterioară sosirii navigatorilor greci. Cercetări de arheologie submarină /, pag.257- 272
4
Un tezaur de monede de aur din sec. al XIII-lea descoperit în Dobrogea / Un nouveau trésor de hyperpères byzantins du XIIIe siècle, découvert dans la Dobroudja, pag.353-364
5
  • Muzeul Național, III, 1976  
Investigații istorico-arheologice și geografico-hidrologice asupra căilor navigabile de acces în interiorul vechiului teritoriu geto-dac din Dobrogea /, pag.101-114
6
  • Muzeul Național, III, 1976  
Un tezaur de monede bizantine din sec. al XI-lea descoperit la Păcuiul lui Soare / Un trésor de monnaies bizantinnes du XI-e siècle, découvert à Păcuiul Iui Soare, pag.235-239
7
  • Muzeul Național, III, 1976  
Un monument feudal dobrogean necunoscut - biserica Sf. Atanasie de la Niculițel / Un monument féodal inconnu de â Dobroudja, l'église Saint-Athanase de Niculițel, pag.241-248
8
Lupta domnilor Țării Românești - de la Mihail pînă la Vlad Țepeș - pentru apărarea unității cu Dobrogea (1418-1462) / La lutte des princes de la Valachie depuis Michel jusqu'à Vlad l'Empaleur (1418—1462) pour la défense de la Dobroudja, pag.81-91
9
Considerații asupra scufundării navelor otomane în 1877 pe brațul Măcin / Considérations sur les navires ottomans sombrés en 1877 dans le bras de Măcin, pag.231-238
10
Documente privind istoria Dobrogei în 1877-1878 și pregătirea reunirii ei cu România / Les documents concernant l'histoire de la Dobroudja en 1877—1878 et la préparation de sa réunion avec la Roumanie, pag.609-614
11
Constituirea diviziei de mare - consecință directă a reunirii Dobrogei cu Țara /La constitution de la division de mer-conséquence naturelle de la réunion de la Dobroudja à la Roumanie, pag.253-258
12
Activitatea politico-diplomatică a României pentru respectarea drepturilor sale suverane la Gurile Dunării / L'activité politico-diplomatique de la Roumanie pour le respect de ses droits souverains aux bouches du Danube, pag.397- 400
13
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Considerații asupra situației demografice din Dobrogea în sec. XIII-XIV / Some considerations upon the Démographie Situation of Dobroudja in the 13th—14th centuries, pag.109-120
14
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Cercetări privind situația socio-economică și demografică a zonei moldavo-dobrogene în sec. al XVII-lea / Recherches concernant la situation socio-économique et démographique de la zone Moldavie et de Dobroudja au XVIIe s., pag.163-176
15
Istoria modernă a Dobrogei în istoriografia bulgară din ultimul deceniu /L'histoire modeme de la Dobroudja dans l'historiographie bulgare de la dernière décennie, pag.189-197
16
  • Muzeul Național, XIV, 2002  
Mărturii inedite din coloniile de muncă de la Canal / Unpublished testimony from the Danube - Black Sea channel, pag.390-405
17
  • Muzeul Național, XVI, 2004  
Despre Canalul Dunăre-Marea Neagră în dezbaterile biroului politic al C.C. al P.M.R.1949, pag.357-541
S-au listat 17 articole corespunzătoare