Fișă de volum.

Image Alt

Muzeul Național, XVII, 2005

ISSN:1015-0323
Anul:2005
Referință:XVII, anul 2005
Descarcă fișierul:


Urmează 32 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Muzeul Național, XVII, 2005 Observații cu privire la societatea țaratului vlaho-bulgar al asăneștilor în lumina bibliografiei selective / Quelques remarques relatives à la société de l’empire Vlaquo-Bulgare des Assénides à la lumière de sa bibliographie sélective, pag.3-31
2 Muzeul Național, XVII, 2005 Cahle medievale descoperite la castelul Lăzarea / Middle Age stove tiles discovered at Lãzarea castle, pag.33-52
3 Muzeul Național, XVII, 2005 Aspecte din viața unor boieri din familia Slăvitescu-Ostroveanu (secolele XVI-XVIII) / Diferent life aspects from the boyar family Slavitescu-Ostroveanu (XVI-XVIII), pag.53-63
4 Muzeul Național, XVII, 2005 O spiță de neam a familiei Racoviță și un vicleșug asupra altui vicleșug) / Une genealogie de la famille Racovitza et “une fourberie sur une autre fourberie”, pag.65-87
5 Muzeul Național, XVII, 2005 Despre folosirea decorațiunilor în stemele boierilor din Moldova și Țara Românească în perioada domniilor regulamentare / Sur l’usage des décorations dans les armoiries des boyards de Moldavie et de Valachie (pendant les règnes réglementaires), pag.89-103
6 Muzeul Național, XVII, 2005 In memoriam - Eftimie Murgi (1805-1870) / In memoriam – Eftimie Murgu (1805-1870), pag.105-111
7 Muzeul Național, XVII, 2005 Un jurnal de călătorie inedit al colonelului Vladimir Moret de Blaremberg / Un journal inedit de voyage, du colonel Vladimir Moret de Blaremberg, pag.113-155
8 Muzeul Național, XVII, 2005 Un nobil bucovinean la București și resuscitarea studiilor genealogice românești / Un noble de Bucovine a Bucarest et la ressuscitation des etudes genealogiques roumains, pag.157-173
9 Muzeul Național, XVII, 2005 File din istoria Muzeului Național 1864-1880 / Pages de l’histoire du Musée National. 1864–1880, pag.175-190
10 Muzeul Național, XVII, 2005 115 de la moartea lui Vasile Alecsandri. Note și însemnări / 115 années depuis la mort de Basile Alecsandri. Notes et remarques, pag.191-198
11 Muzeul Național, XVII, 2005 Igiena corporală și igiena vestimentară a societății urbane românești în secolul al XIX-lea / The 19th century romanian urban society’s body and clothes hygiene, pag.199-221
12 Muzeul Național, XVII, 2005 Contribuții poloneze la evoluția litografiei pe teritoriul României în secolul XIX. Hipolit Henryk Napoleon Dembitzky și Virold Bola Piekarski / Contributions polonaises concernant l’évolution de la lithographie sur le territoire de la Roumanie au XIX-ème, pag.223-238
13 Muzeul Național, XVII, 2005 Câteva precizări privind activitatea gravorului german W. Kullrich, pe baza unor mărturii documentare păstrate în România / Some remarks about the activity of the german engraver W. Kullrich, pag.239-254
14 Muzeul Național, XVII, 2005 Une lettre - document historique - du prince et du monseigneur Vladimir Ghika pour Pompiliu Eliade / O scrisoare - document istoric - a prințului și monseniorului Vladimir Ghyka către Pompiliu Eliade, pag.255-267
15 Muzeul Național, XVII, 2005 Une medaille inconnue de Jean I.C. Bratianu / O medalie necunoscută ce a aparținut lui Ion I. C. Brătianu, pag.269-271
16 Muzeul Național, XVII, 2005 Un episod necunoscut din timpul primului război mondial "Darul M-S. Reginei Maria. Mai 1918" / Un episode inconnu du temps de la Premiere Guerre Mondiale: «Le don de S.M. la Reine Marie. Mai 1918, pag.273-280
17 Muzeul Național, XVII, 2005 Constantin Argetoianu: un cronicar modern / Constantin Argetoiano: Un chroniqueur moderne, pag.281-301
18 Muzeul Național, XVII, 2005 Un experiment interbelic - gubernul de tehnicieni - / The technocratic government: A political experiment between the Two World Wars, pag.303-322
19 Muzeul Național, XVII, 2005 Gogu Ștefănescu, un remarcabil pilot, instructor de zbor și acromat aerian din perioada interbelică, pag.323-330
20 Muzeul Național, XVII, 2005 Două proiecte de bancnote și bilete de tezaur realizate de Ary Murnu / Two projects of banknotes and treasury bills designed by Ary Murnu, pag.331-337
21 Muzeul Național, XVII, 2005 Medalii, plachete, monede, bancnote și ordine cu efigia sau cifrul regelui Mihai I / Médailles, plaquettes, monnaies, bancnotes et ordre aux effigies ou au chiffre du roi Michel Ier, pag.339-349
22 Muzeul Național, XVII, 2005 Aspecte privind epurările politice în administrația publică centrală și locală (1944-1945) / Des aspects concernant les epurations politiques dans l’administration publique centrale et locale (1944 – 1945), pag.351-375
23 Muzeul Național, XVII, 2005 Incidente electorale în anul 1946 / Incidents electoraux en 1946, pag.377-389
24 Muzeul Național, XVII, 2005 Colectivizarea și lupta de clasă în caricatura din presa vremii, 1949-1959 / The collectivization and the class struggle in caricature. 1949 – 1959, pag.389-412
25 Muzeul Național, XVII, 2005 Mărturii inedite despre exilul lui Mihail Fărcășanu / Temoigmages inedits concernant l’exile de Michel Fărcășano, pag.413-422
26 Muzeul Național, XVII, 2005 Din amintirile unui fost deținut politic. Represiunea comunistă și cazul Costel Galalae / Memories of a former political prisoner. Communist repressions and the Costel Galalae case, pag.423-429
27 Muzeul Național, XVII, 2005 O ședință autocritică la revista "Flacăra" / A self critic meeting at “Flacăra”, pag.431-438
28 Muzeul Național, XVII, 2005 Proiectul necunoscut al unor monede românești din metal prețios din 1969 / An unknown project from 1969 to strike romanian coins in precious metals, pag.439-448
29 Muzeul Național, XVII, 2005 Constantin Daicoviciu în zodia confruntărilor / Constantin Daicoviciu under confronting sign, pag.449-465
30 Muzeul Național, XVII, 2005 Identitatea și imaginea muzeului în spațiul public / The Museum’s identity and image in the public area, pag.467-473
31 Muzeul Național, XVII, 2005 Cultural tourism - strategies and trends / Turismul cultural - Tendințe și strategii, pag.475-478
32 Muzeul Național, XVII, 2005 Les viles de la Valachie jusque a la fin du XVIeme siecle - Rădvan Laurențiu, pag.479-432
S-au listat 32 de articole corespunzătoare